Cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ tại HSC

logo hsc Cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ tại HSC

Cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ tại HSC

 

Giao dịch ký quỹ là sản phẩm hiệu quả nhất để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và dành cho mọi đối tượng nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi và hiểu rõ các nguyên tắc giao dịch ký quỹ là phương pháp tốt nhất để tự cân đối rủi ro của tài khoản cũng như phòng tránh các sai lầm không đáng có.

HSC là công ty chứng khoán tiên phong đầu tiên tại thị trường Việt Nam triển khai sản phẩm giao dịch ký quỹ với hệ thống quản lý hiện đại và mức lãi suất hấp dẫn. Trước khi đặt lệnh giao dịch ký quỹ tại HSC nhà đầu tư cần chú ý các khái niệm sau:

♦ Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của mỗi cổ phiếu quy định phần vốn góp tối thiểu của khách hàng trong mỗi giao dịch ký quỹ:

Phần vốn góp tối thiểu của khách hàng = Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = Giá trị giao dịch x tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Ví dụ:

Xét cổ phiếu ABC có thông tin ký quỹ như sau:

Nguyên tắc ký quỹ HSC

Nếu muốn mua ký quỹ 20 tỷ cổ phiếu ABC, phần vốn góp tối thiểu của khách hàng cần phải có là: 20 tỷ*30% = 6 tỷ

⇒ Phần vốn góp tối thiểu là 6 tỷ để mua ký quỹ 20 tỷ cổ phiếu ABC

♦ Hạn mức tín dụng

Trong khi tỷ lệ ký quỹ ban đầu quy định số vốn góp tối thiểu mà khách hàng cần có, thì hạn mức tín dụng là quy định mức cho vay tối đa của HSC dành cho khách hàng tại mỗi cổ phiếu khác nhau.

Ví dụ:

Xét cổ phiếu ABC có thông tin ký quỹ như sau:

Nguyên tắc ký quỹ HSC

Nếu muốn mua ký quỹ 40 tỷ cổ phiếu ABC, phần vốn góp tối thiểu của khách hàng cần phải có là: 40 tỷ*30% = 12 tỷ.

Phần HSC cho vay (chưa xét đến hạn mức tín dụng) là: 40 – 12 = 28 tỷ. Tuy nhiên hạn mức tín dụng chỉ là 20 tỷ cho ABC, do đó khách hàng phải góp 20 tỷ để mua ký quỹ 40 tỷ ABC.

⇒ Phần vốn góp tối thiểu là 20 tỷ để mua ký quỹ 40 tỷ cổ phiếu ABC

♦ Tỷ lệ Margin Ratio

Sau thời điểm mua vào, toàn bộ việc quản lý rủi ro giao dịch ký quỹ của tài khoản chỉ dựa vào “tỷ lệ ký quỹ” khi so sánh với các ngưỡng rủi ro được quy định như sau:

  • Tỷ lệ Margin Ratio = Phần vốn góp của khách hàng/Yêu cầu ký quỹ ban đầu.
  • Ngưỡng ký quỹ ban đầu có Margin Ratio = 100%
  • Ngưỡng duy trì có Margin Ratio = 80%
  • Ngưỡng xử lý bắt buộc có Margin Ratio = 70%

Dựa trên tỷ lệ Margin Ratio của tài khoản hệ thống sẽ thực hiện theo luật sau:

  • Nếu Margin Ratio >= Ngưỡng duy trì 80%: tài khoản ở trạng thái bình thường
  • Nếu Ngưỡng duy trì 80% > Margin Ratio  >= Ngưỡng xử lý 70%: tài khoản rơi vào trạng thái bị Margin Call
  • Nếu Margin Ratio  < Ngưỡng xử lý 70%: tài khoản bị xử lý trong T+1

Với cổ phiếu

(*) Các thông số trên được tính toán sẵn trong phần mềm giao dịch của HSC

Ví dụ:
Ví dụ về các mức Margin Ratio cho một cổ phiếu ABC có tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 30%

margin ratio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.